sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Ședință ordinară a Consiliului Local Sebes convocată pentru joi 27 februarie. Vezi ordinea de zi

Ședință ordinară a Consiliului Local Sebes convocată pentru joi 27 februarie. Vezi ordinea de zi

Publicat în 24.02.2014 la ora 16:00

primaria sebesConsiliul Local al municipiului Sebeş este convicat în şedinţă publică ordinară pentru data de 27 februarie 2014, ora 14.00, în sala 17 a primăriei.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor , pe anul 2014 ,la  Ocolului Silvic Sebeş RA .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei sociale de analiza a cererilor de locuinţe pentru tinerii,  destinate închirierii (A.N.L.),de  stabilire a listei de priorităţi si a listei de repartiţie.

3. Proiect de hotărâre privind  încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 17960/2002 privind administrarea Cimitirului Municipal Sebeş.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeţei  de teren aferentă Cimitirului Municipal – str.Augustin Bena Sebeş nr.inv.80072.

5. Proiect de hotărâre privind  încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 83/19.12.2008 –locatar S.C FLOARE DE COLŢ S.R.L.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a schimbului  terenului din proprietatea Municipiului Sebeş in suprafaţă de  aprox. 880 mp din Sebeş, cartier Valea Frumoasei, zona  sediului  Sucursalei Sebeş S.C.  Hidroconstrucţia S.A. cu terenul in suprafaţă de aprox.  800 mp situat in Petreşti, zona Coloniei TCH, str Valea Sebeşului aflat in proprietatea S.C.  Hidroconstrucţia S.A.

7. Proiect de hotărâre  privind darea în administrarea Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a unor bunuri imobile, clădiri, instalaţii  şi teren , situate  administrativ în Sebeş , str. Depozitelor, nr. 2.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  cadastrale  pentru imobilul teren din administrarea SPAP si proprietatea Municipiului Sebes, situat administrativ in Sebeş, str. Abatorului, nr. 35, aferent Târgului de animale.

9. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  reorganizării  secţiilor din cadrul Spitalului Municipal Sebeş

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş, a investiţiei „Reabilitare canalizare strada Florilor – Mun.Sebeş, jud.Alba”, realizată din fonduri IID .

11. Proiect de hotărâre privind  radierea din domeniul privat al municipiului Sebeş a mijlocului fix „Suflantă” nr.inv.40434 aflată în administrarea Asociaţiei  Intercomunitare Apa Alba .

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii antecontractului  şi a contractului de vânzare – cumpărare  a unei locuinţe construite din fonduri ANL situate administrativ în Sebeş , strada Valea Frumoasei , bloc. 12, scara A , ap. 1.

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea amplasării de către Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj  în Municipiul Sebeş a unor containere speciale pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui act adiţional  la contractul  de concesiune  nr. 16/2004 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 35,00 mp , situat  în Sebeş , cartier Aleea Parc, înscris în CF 10134 nr. top. 1748/15/1/1/1/1/1/2/1/2/1/2/1, în favoarea S.C.Multipast S.R.L. Sebeş .

15. Proiect de hotărâre privind încheierea  unor acte adiţionale la contractele de închiriere locuinţe A.N.L. – Cartier Lucian Blaga 53 CD.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Spitalului Municipal Sebeş, judeţul Alba .

17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat administrativ în Sebeş, cartier M Kogălniceanu,  înscris în CF 79451, curţi construcţii, în suprafaţă de 3494mp.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă  asupra terenului situat în Lancrăm din folosinţa d-lui Mînzu Daniel în folosinţa d-nei Dendiu Raluca Maria.

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea  dreptului de folosinţă gratuită în favoarea  d-lui Riţa Maria- asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF 2608 sub nr top. 3273/41

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor  juridice  fără scop patrimonial , aferent anului 2014.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării  Tarifelor practicate de către SC Greendays SRL în cadrul  Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeş, nr.5/20.02.2012 şi încheierea unui act adiţional privind modificarea Anexei 7 la contract .

22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 23/2010 ( Privind modificarea  anexei 1 si anexei 4 a HCL nr. 267/30.07.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Pieţelor Dacia Sebeş, modificata prin HCL 361/2009 si HCL 381/2009).

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de atribuire a unui număr de 15 autorizaţii taxi.

24. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

25. Proiect de hotărâre privind încetarea HCL 376/2008 si a HCL 190/2012 si constituirea noului Consiliu Consultativ al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeş.

26. Informarea nr. 3423/30.01.2014 – adresa liderului  grupei sindicale a Liceului  cu Program Sportiv Sebeş.

27. Informarea 3513/30.01.2014 – adresa locuitorilor din Lancrăm , str. Nouă .

28. Informarea nr. 3994/03.02.2014 – adresa Instituţiei Prefectului jud. Alba.

29. Informarea nr. 3995/03.02.2014 – adresa Instituţiei Prefectului jud. Alba.

30. Informarea nr. 4603/07.02.2014 – adresa d-lui Cîmpan Dumitru , Lancrăm , str. Veche, nr. 15.

31. Informarea nr. 4917/10.02.2014 – Informare privind  serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate –Municipiul Sebeş.

32. Informarea nr. 4979/11.02.2014- adresa SC JUNIOR CÎRCOANĂ SRL.

33. Informarea nr. 5247/12.02.2014 – adresa Spitalului Municipal Sebeş .

34. Informarea nr. 2505/22.01.2014- adresa d-lui Mercurean Ilie, Răhău, str. Principală  , nr. 294.

35. Informarea nr. 5765/17.02.2014 – Adresa d-lui Mărginean Daniel , Alba Iulia , B-dul 1 Decembrie  1918, nr. 15, Bl. A1, Et. 4, Ap. 7, jud. Alba .

36. Informarea nr. 6011/18.02.2014 – adresa SC EXPOZIŢII CU TRADIŢII SRL, Bucureşti , str. Ştirbei Vodă , nr. 95, bloc. 25 B, ap. 5.

37. Informarea nr. 6198/19.02.2014 – adresa S.P.A.P. Sebeş.

38. Problemele consilierilor.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.