sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Miercuri 27 februarie 2013, ședinţă a Consiliului Local Sebeş. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Miercuri 27 februarie 2013, ședinţă a Consiliului Local Sebeş. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 27.02.2013 la ora 0:32

Consilierii locali din Sebeş sunt convocaţi, miercuri 27 februarie 2013, în şedinţă ordinară începând cu ora 14.0o, pe ordinea de zi aflându-se 27 de proiecte de hotărâre.

Aleşii locali vor dezbate şi vota noile tarife în serviciul de salubrizare, retragerea şi darea în folosinţă a unor terenuri acordate tinerilor pentru construirea de locuinţe, cuantumul minim lunar de pornire la licitaţiile deschise pentru închirierea de imobile, terenuri şi spaţii din proprietatea municipiului, zonele special amenajate pentru activităţile de picnic şi membrii CA la Ocolul Silvic. De asemenea, pe ordinea de zi este inclusă discutarea unei solicitări venite din partea cetăţenilor din zona Halinga – Petreşti (după cimitir către cantonul Ocolului Silvic Sebeş), pentru remedierea stării precare a drumului ce face legătura între proprietăţile lor şi localitatea Petreşti. Un alt proiect se referă la solicitarea SC Holly Dent SRL privind cumpărarea sălii Leul de Aur.

Proiectele aflate pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 177/2012 privind alegerea preşedinţilor de şedinţă a Consiliului Local Sebeş.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru chiriaşul din blocul ANL l2A, ap.l2 – cartier Valea Frumoasei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeş.

4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Sebeş.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali prevăzut în Statul de Funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.

6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri acordate tinerilor în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri, acordate tinerilor, în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material lemnos pentru Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş, respectiv Şcoala Gimnazială Răhău.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. ,,Modificare PUZ nr. 11/2007 aprobat prin HCL 124/2008, în zonă industrială pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în certificatul constatator COD CAEN 3811 – Colectare deşeuri nepericuloase; 3812 – Colectare deşeuri periculoase; 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4520- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor; 4532 – comerţul cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule; 4677 – Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre şi extindere zonă studiată pentru construire locuinţe individuale – Sebeş, str. Mircea cel Mare, nr. l32B. Beneficiar: S.C. „Parpanghel” SRL – reprezentat de Ordean Aron şi Ordean Daniela.

10. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 121/2011, privind stabilirea cuantumului minim lunar de pornire la licitaţiile deschise pentru închirierea de imobile, terenuri şi spaţii, altele decât cele de locuit, aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Sebeş.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului (subsol) în suprafaţă de 88 mp. nr . inv. 11.108, situat în Sebeş, str. Mihai Viteazul nr .3, cu destinaţia de pivniţă.

12. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului „Clădire Corp A – Grup Şcolar Industrial Sebeş, str. Viilor nr. 2, ca urmare a reabilitării acestuia.

13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act adiţional la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sebeş.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeş nr. 5/20.02.2012, anexa „Tarife”.

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic pe raza municipiului Sebeş.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului etic al personalului Serviciului Public de Asistenţi Sociali Sebeş.

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată Asociaţiei „Diakoniewerk International”, pe anul 2013, precum şi aprobarea Convenţiei provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.

18. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 359/2012, privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie a Ocolului Silvic Sebeş RA, precum şi aprobarea R.O.F. Ocolul Silvic Sebeş RA.

19. Informarea nr. 4138/29.01.2013 – raport referitor la îndeplinirea atribuţiilor specifice Poliţiei municipiului Sebeş în perioada septembrie- noiembrie 2012.

20. Informarea nr. 4185/29.01.2013- adresa d-lui Tudor Mihai – Sebeş, str. V. Frumoasei, Bl. 7, Sc. B, Et.3, Ap. 9.

21. Informarea nr. 5411/06.07.2013 – Asociaţia Femeilor din Alba, cu sediul în Sebeş propune un proiect pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii – 8 Martie.

22. lnformarea nr. 5870/11.02.2013 – Vlad Cristina Elena – solicită cumpărarea locuinţei ce face obiectul contractului nr. 224/21.12.2009.

23. Informarea nr. 5901/12.02.2013 – cetăţenii din zona Halinga – Petreşti (după cimitir către cantonul Ocolului Silvic Sebeş) solicită remedierea unor situaţii legate de proasta stare a drumului ce face legătura între proprietăţile lor şi localitatea Petreşti.

24. lnformarea nr.6689/18.02.2013 – SC Holly Dent SRL solicită cumpărarea sălii Leul de Aur.

25. Informarea nr. 6658/18.02.2013 a Serviciului Patrimoniu, Transport şi Registru Agricol privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş.

26. Informarea nr. 7128/20.02.2013 – Dare de seamă – Cutean Avram Mircea privind activitatea desfăşurată în domeniul administrării cimitirului comunal Sebeş.

27. Problemele consilierilor.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.