sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Marți, 29 august 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Marți, 29 august 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 25.08.2017 la ora 16:46

Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a convocat Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş în şedinţă publică ordinară, pentru data de 29 august 2017, de  la ora 14.oo, în sala multimedia  a Colegiului  National  „Lucian Blaga” având următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire imobil a imobilului situat administrativ in Sebes, cartier Mircea cel Mare, jud. Alba, inscris in CF nr. 84390 mun. Sebes, nr. de ord. A1, avand numar cadastral 84390 „Drum (Cartier)”, in suprafata de 12.446 mp si modificarea HCL nr. 155/2017 privind aprobarea incheierii unui contract cadru cu Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea transmiterii in folosinta gratuita a terenului situat administrativ in Sebes, str. Mircea cel Mare precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare privind elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executiei utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare aferente constructiei in vederea realizarii investitiei „Constructia de locuinte de serviciu in Cartierul Mircea cel Mare, Municipiul Sebes”
Proiect: iniţiator Primar

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a unui teren în suprafaţă de 4 mp,aparţinând domeniului public al Municipiului Sebeş, situat administrativ în Sebeş,la intersecţia str. Augustin Bena cu str. Transilvaniei , pentru amplasare panou publicitar.
Proiect: iniţiator Primar

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tdocumentaţiei PUZ şi a RLU ,proiect nr. 01/2017 „Elaborare PUZ în vederea reglementării parcelelor pentru Construire locuinţe familiale„, Sebeş, str. Salcâmului , nr. FN, jud. Alba.
Proiect: iniţiator Primar

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor procedurii organizate conform HCL 73/2017,pentru atribuirea autorizaţiilor taxi.
Proiect: iniţiator Primar

5. Proiect de hotărâre privind acordul pentru racordarea la reţeaua de gaze naturale a imobilului în care funcţionează Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.
Proiect: iniţiator Primar

6. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Liceului Tehnologic Sebeş a mijlocului fix „Teren aferent – Grup Şcolar Industrial Sebeş – Str. Viilor , nr. 2” nr. inventar 80019 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.
Proiect: iniţiator Primar

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi : Tineretului, Arini, Zăvoi şi Crângului , Municipiul Sebeş „(DALI) – proiect nr. 1/2017.
Proiect: iniţiator Primar

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 din H.C.L. nr. 319/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Şcoală Gimnazială Răhău”, localitatea Răhău, Municipiul Sebeş – proiect nr. 25/2016.
Proiect: iniţiator Primar

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 26676/16.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea apă pe străzile: Oituz şi Sânzienelor, Petreşti, Municipiul Sebeş „ – faza S.F. , revizuită, şi încetarea H.C.L. nr. 171/2017 privind aprobarea Temei de proiectare nr. 22632/30.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea apă pe străzile : Oituz şi Sânzienelor, Petreşti, Municipiul Sebeş”- faza S.F.
Proiect: iniţiator Primar

10. Proiect de hotărâre privind nivelul tarifelor la serviciile medicale, investigaţii paraclinice solicitate la cererea pacienţilor (pentru cei care solicită: servicii medicale, investigaţii paraclinice la cerere – şcoala de şoferi, port armă, referate medicale, adeverinţe medicale , etc.), cei care se prezintă fără bilet de trimitere de la medicul de familie , medic specialist sau cei care sunt neasiguraţi CASS:
Proiect: iniţiator Primar

11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Sebeş în calitate de reprezentant al acestei unităţi administrativ- teritoriale în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „APA ALBA„ de a participa la Adunarea Generală a Asociaţiei şi de a vota hotărârea acesteia referitoare la modificarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare.
Proiect: iniţiator Primar

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 3012/08.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Depozitelor”, Municipiul Sebes – faza DALI.
Proiect: iniţiator Primar

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 3004/07.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Occidentului”, Municipiul Sebes – faza DALI.
Proiect: iniţiator Primar

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr 26675/16.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii “Reabilitare rețea apă strada Dorobanți – tronson cuprins între strada Grivița și strada Crișan ; Reabilitare rețea apă strada Decebal -tronson cuprins între strada Abatorului și Râul Sebeș, Municipiul Sebeş” – faza D.A.L.I.
Proiect: iniţiator Primar

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anuali rezultați din planul de administrare , pe perioada mandatului, la Ocolul Silvic Sebes RA.
Proiect: iniţiator Primar

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii”SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ ÎN SPAŢIU CU DESTINAŢIE CULTURAL – CASA ARTELOR SEBEŞ”.
Proiect: iniţiator Primar

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru selecţia utilizatorilor (gospodăriilor ) care primesc unităţi de compostare individuală.
Proiect: iniţiator Primar

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA.
Proiect: iniţiator Primar

19. Proiect de hotărâre privind completarea şi prelungirea Contractului de închiriere – Cabinet medical – nr. 80/29518/04.09.2012 prin încheierea unui act adiţional – titular CABINET MEDICAL – MODOEANU NICOLETA – ADINA.
Proiect: iniţiator Primar

20. Proiect de hotărâre privind sistematizarea parţială a cartierelor: Aleea Parc, Aleea Lac, Lucian Blaga şi Valea Frumoasei, în vederea reamenajării zonelor afectate de construcţii/garaje, eliberarea terenului şi crearea de noi locuri de parcare, documentaţie cuprinsă în Anexa 1.
Proiect: iniţiator Primar

21. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 al HCL 137/2017 şi apobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management şi Implementare a proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeş„ cod proiect 106138.
Proiect: iniţiator Primar

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare loc joacă cartier M. Kogălniceanu„.
Proiect: iniţiator Primar

23. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix „Reţea apă„ – strada Abatorului , ca urmare a finalizării şi efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere reţea apă str. Abatorului – tronsonul de la nr. 40 până la calea ferată”
Proiect: iniţiator Primar

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea regiei publice locale de interes silvic – Ocolul Silvic Sebeş R.A.
Proiect: iniţiator Primar

25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş, judeţul Alba, ca urmare a promovării în grad profesional a trei funcţionari publici.
Proiect: iniţiator Primar

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pntru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor în Municipiul Sebeş„
Proiect: iniţiator Primar

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale privind rectificarea suprafeţei imobilului înscris în CF nr. 73358 Sebeş , nr. Top. 1828/3/2, de la suprafaţa de 24500 mp la suprafaţa de 19968 mp, suprafaţă rezultată în urma măsurătorilor topografice.
Proiect: iniţiator Primar

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică clădire spital” (DALI) – proiect nr. 2917/2017.
Proiect: iniţiator Primar

29. Proiect de hotarare privind majorarea bugetului local cu suma de 134,54 mii lei şi redistribuirea unor sume între obiectivele de investiţii, introducerea de obiective de investiţii noi în Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2017 şi estimări 2018 – 2020.
Proiect: iniţiator Primar

30. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 156/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru consumul de carburanţi.
Proiect: iniţiator Primar

31. Proiect de hotărâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi a biodiversităţii în Municipiul Sebeş.
Proiect: iniţiator consilieri: Radu Cristian; Lupu Ovidiu Cătălin; Coman Ana Maria.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş.
Proiect: iniţiator consilier Matei Nicolaie.

33. Informarea nr. 24798/25.07.2017 – referat activitate S.V.S.U. Sebeş, semestrul I 2017.

34. Informarea nr. 27261/23.08.2017 – situatia contractului de concesiune nr. 3856/1994 având ca obiect cedarea şi preluarea în concesiune a 745,7 mp pentru construire bloc în cartier Valea Frumoasei.

Facebook 

Marți, 29 august 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
5 (100%) 3 vote[s]

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.