sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Mâine, 31 ianuarie 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Mâine, 31 ianuarie 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 30.01.2017 la ora 17:13

Vă informăm că se convoacă, în data de 31 ianuarie 2017, la ora 14.00, Consiliul Local al Municipiului Sebeş, judeţul Alba, în şedinţă publică ordinară, în sala de şedinţe „Radu Stanca” a Primăriei Municipiului Sebeş  (camera 17), cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului târgului de animale aflat în administrarea SPAP Sebeş pentru anul 2017.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări  sau acţiuni de  interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi  executate de către persoanele  majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în anul 2017.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Municipiul Sebeş şi S.C. SCHUBERT & FRANZKE S.R.L. în vederea publicării hărţii Municipiului  Sebeş.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărul de asistenţi personali prevăzut în Statul de  Funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială pe anul 2017.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş , judeţul Alba , ca urmare  a promovării în grad profesional  a funcţionarilor publici.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea integrala a Pieţei de Flori – Parcul Tineretului , Municipiul Sebeş.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată Asociaţiei Diakoniewerk Internaţional, pe anul 2017, precum şi aprobarea Convenţiei provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată Filantropiei Ortodoxe Sebeş, pe anul 2017, precum şi aprobarea Convenţiei provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 171/2016 privind acordarea unui   mandat special domnului primar Dorin – Gheorghe Nistor, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Sebeş în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensaţiilor  în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru  Situaţii de Urgenţă  al Municipiului Sebeş, pentru  timpul efectiv de lucru .

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Tarifelor practicate de către SC Greendays SRL în cadrul Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeş, nr. 5/20.02.2012 prelungit prin  actul adiţional nr. 5/09.11.2016 şi încheierea unui act adiţional privind modificarea Anexei 7 la contract.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor socio  – culturale pe anul  2017 al Centrului  de zi pentru persoane vârstnice din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sebeş .

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre  privind includerea în inventarul  domeniului public al Municipiului Sebeş a imobilului – construcţie – Corp de  clădire P+2 format din Creşă, Grădiniţă, Centrală termică şi Spălătorie , situat în Municipiul Sebeş, strada Şurianu , nr. 13 , Judeţul Alba.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea SC SAN CASA SRL asupra unei suprafeţe de teren de 262 mp. înscrisă în CF NR.84413.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş, pe perioada executării lucrărilor de reparaţii a clădirilor -Dispensar II din M.Kogălniceanu nr.128 Sebeş ,Centrul de sănătate -M.Viteazu nr.28 Sebeş şi a Dispensarului Comasat din str.1848 nr.3 Sebeş .

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 95/2016 la propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 310/2016 privind acceptarea donaţiei din partea SC STAR TRANSMISSION SRL asupra unei suprafeţe de teren de 978 mp.,înscrisă în CF nr.79054,CF nr.79056 şi CF nr.79051 .

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere, pentru anul 2017 si a cuantumului contributiei de întretinere pentru persoanele asistate în cadrul Cãminului pentru Persoane Vârstnice Sebes.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. 19. Informarea nr. 25/28.12.2016 – Secretar Municipiu – obiecţii privind legalitatea H.C.L. nr. 331 / 2016.
 2. 20. Informarea nr. 1018/10.01.2017 – privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ – teritorială a municipiului Sebeş .
 3. 21. Informarea nr. 2221/18.01.2017- rapoartele de evaluare a implementării Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003 în anul 2016.
 4. 22. Informarea nr. 1943/17.01.2017- cu analiza  activităţii S.V.S.U.  Semestrul II 2016.
 5. Informarea nr. 2488/20.01.2017 – privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în anul  2016.
 6. Informarea nr. 2419/20.01.2017 – privind activitatea desfăşurată în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeş în anul 2016.
 7. Informarea nr. 2367/19.01.2017 –  Raport privind activitatea Ocolului Silvic Sebeş R.A. în anul 2016.
 8. Informarea nr. 1297/12.01.2017 – Rapoartele de control nr. 2619/09.12.2016 şi 2622/09.12.2016 şi Deciziile nr. 2/06.01.2017 şi 3/06.01.2017, emise în baza acestora.
 9. Informarea nr. 839/10.01.2017 – Decizia nr. 2/06.01.2017 a Camerei de Conturi Alba .
 10. Informarea nr. 838/10.01.2017 – Decizia nr. 3/06.01.2017 a Camerei de Conturi Alba .

Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare,
Primăria Municipiului Sebeş

Mâine, 31 ianuarie 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
3 (60%) 2 votes

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.