sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Mâine, 29 noiembrie 2016: Ședință publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Mâine, 29 noiembrie 2016: Ședință publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 28.11.2016 la ora 18:59

cl-sebes-sedinta-de-constituire-iun-2016Vă informăm că se convoacă, în data de 29.11.2016, la ora 14.00, Consiliul Local al Municipiului Sebeş, judeţul Alba, în şedinţă publică ordinară, în sala de şedinţe „Radu Stanca” a Primăriei Municipiului Sebeş  (camera 17), cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului Local al Municipiului Sebeş pe anul 2016, cu suma de 7000,00 mii lei şi rambursarea integrală a creditului contractat de Municipiul Sebeş de la Unicredit Bank.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2017.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite  şi a metodologiei  privind acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor singure sau familiilor de pe raza Municipiului Sebeş şi a localităţilor aparţinătoare.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului Card – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea  de  nume pentru străzile nou create în Municipiul Sebeş, după cum urmează: str. Transilvania şi str. Ardealul.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material  lemnos pentru Liceul cu program Sportiv Sebeş.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  formularului de cerere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială din bugetul local.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sebeş, a unor imobile de interes local situate pe raza UAT Sebeş.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Sebeş, a imobilului situat în Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 4.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind transformarea imobilului drum vicinal nr. cad.98 – Lancrăm, în strada „DUPĂ GRĂDINI”.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului  Sebeş a investiţiei „Modernizare  şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Sebeş”.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului  public al Municipiului Sebeş a investiţiei „Modernizare străzi Sebeş: Stejarului, Viitorului, Lemnarilor, Ogorului, Mihail Sadoveanu, Brânduşelor, Oaşa, Luncile Prigoanei, Tipografilor, Bujorului  Municipiul Sebeş .

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD – strada Lucian Blaga.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a rovinetei gratuite persoanelor cu handicap, însoţitorilor sau după caz asistenţilor personali ai acestora.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuităţii la transportul public local în Municipiul Sebeş .

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre  privind  contractarea unui studiu de impact asupra sănătăţii populaţiei , cu evaluarea stării de sănătate a populaţiei  în raport cu factorii de mediu şi identificarea  măsurilor de intervenţie pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a locuinţei ,”Apartament bl.70/8 M. Kogălniceanu” din Municipiul Sebeş.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea , în baza punctajului  obţinut de  solicitanţi, a unui „loc de casă„  în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea  unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire  teren aferent construcţiilor proprietate personală.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Act adiţional referitor  la prelungirea duratei Contractului de închiriere (locuinţă) Nr. 93/23311/14.07.2011 – locatar DOMNIŢA Manuela – Camelia .

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a investiţiei „Reabilitare reţea apă strada Spitalului; Extindere reţea apă strada Bujorului”.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de primă înscriere a imobilelor drumuri vicinale SEBEŞ-RĂHĂU aparţinătoare UAT SEBEŞ.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Contractului de închiriere (locuinţă) nr. 55/36867/13.09.2016 de către soţul supravieţuitor, urmare a decesului titularului.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 156/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru consumul de carburanţi.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU proiect nr. 1254/2016, ”Reamenajare imobil existent pentru destinaţie clinica radioterapie şi construcţie spaţiu tratamente”, Lancrăm – str. Uliţa de Mijloc, nr. 58, jud. Alba.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului Sebeş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, a sectorului de drum, precum şi declasarea sectorului de drum naţional DN7( km 329+100 – km 331+400) din categoria funcţională a drumurilor de interes local.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de selecţie/evaluare a administratorilor în funcţie-membri al Consiliului de Administraţie a Ocolului Silvic Sebeş RA care solicită reînnoirea mandatului.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 18/2016 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative, sportive, precum şi al programului cu oraşele înfrăţite  ce se vor desfăşura în cursul anului 2016.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă care se va vinde la licitaţii, pentru producţia anului 2017, la Ocolul Silvic Sebeş RA.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de primă înscriere a imobilelor-drumuri de exploatare din Municipiul Sebeş aferente sectoarelor cadastrale incluse în lucrările sistematice de cadastru.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Sebeş – Lancrăm, FN, zona Arini, parcela 35, înscris în CF 76119 Sebeş. nr. Crt. A1, nr. Cad./nr.top 76119 în suprafaţă de 299 mp. acordat în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Bumbu Marcel-Nicolae, în favoarea d-lui Dreghiciu Daniel.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitului aferent locuinţei pentru proprietarii din blocurile de locuinţe şi pentru proprietarii clădirilor tip locuinţă unifamilială care au executat lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie.

Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor.

 1. – Informarea nr. 41424/18.10.2016 – Raport privind activitatea Ocolului Silvic Sebeş R.A. în semestrul I 2016.
 2. – Informarea nr. 42975/27.10.2016 – adresa doamnei Radu Ana , Sebeş, str. Mihai Viteazu , nr. 3, jud. Alba .
 3. – informarea nr. 42989 /31.10.2016 – referat Serviciul Patrimoniu , Transport si Registru Agricol.
 4. –  Informarea nr.  42843/26.10.2016 – adresa  Clubului Sportiv Archaeopteryx.
 5. – Informarea  nr. 45928/17.11.2016 – memoriu al  reprezentanţilor  societăţii civile din Municipiul Sebeş.

Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare,
Primăria Municipiului Sebeş

Facebook 

Mâine, 29 noiembrie 2016: Ședință publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
5 (100%) 2 votes

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.