sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Joi, 31 ianuarie 2019: Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Joi, 31 ianuarie 2019: Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 30.01.2019 la ora 22:18

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat în ședință ordinară pentru ziua de joi, 31 ianuarie 2019, de la ora 14,00, în Sala Festivă a Colegiului Național Lucian Blaga, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Tarifelor practicate de către SC Greendays SRL în cadrul Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeş, nr.5/20.02.2012 prelungit prin actul adițional nr.5/09.11.2016 şi încheierea unui act adiţional privind modificarea Anexei 7 și completarea Anexei 1 la contract .

Proiect: iniţiator primar

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire teren în suprafață de 1264 mp, în două loturi,situat în zona UAT Sebeș, loc. Petrești – intravilan, înscris în CF nr. 85828 Sebeş.

Proiect: iniţiator primar

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Sebeș pentru anul școlar 2019 -2020.

Proiect: iniţiator primar

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp pentru comercializare produse alimentare, situat în incinta Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeş.

Proiect: iniţiator primar

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere 7/5068/11.02.2014 a locuinţei din Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu, bl. 60, et.4, ap.20- titular Nistor Nicoleta.

Proiect: iniţiator primar

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8/5082/11.02.2014 a locuinței din Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, bl. 82, scara B, parter, ap.2 – titular Bonța Margareta – Alina.

Proiect: iniţiator primar

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui lot în suprafață de 121,61 mp,aflat în imobilul proprietate privată a Municipiului Sebeș din incinta Dispensarului Medical, situat administrativ în Sebeș, str. M.Kogălniceanu nr. 128, având destinația desfășurării activității medicale sau activității medicale conexe .

Proiect: iniţiator primar

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului situat administrativ in Sebes, str. 9 Mai nr. 6, imobil monument istoric conform Listei Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 542 cod AB-II-m-B-00330.

Proiect: iniţiator primar

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune privitor la cumpararea imobilului situat administrativ in Sebes, str. Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, inscris in CF 71495-C1-U10 Sebes, nr. Top 1645/IV, imobil monument istoric conform Listei Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555 cod AB-II-m-B-00344.

Proiect: iniţiator primar

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Proiect: iniţiator primar

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea apă străzile : Oituz și Sânzienelor, Petrești, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 86/2018.

Proiect: iniţiator primar

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare rețea apă strada Dorobanți – tronson cuprins între strada Grivița și strada Crișan; Reabilitare rețea apă strada Decebal – tronson cuprins între strada Abatorului și Râul Sebeș, Municipiul Sebeş”- proiect nr. 87/2018.

Proiect: iniţiator primar

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui lot în suprafață de 48,41 mp, din incinta Dispensar Medical Petrești , aflat în proprietate privată a Municipiului Sebeș, situat administrativ în loc. Petrești, str. 1 Mai, nr. 68, având derstinația ,, farmacie umană,,.

Proiect: iniţiator primar

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sebeș pentru anul 2019.

Proiect: iniţiator primar

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de lucrări sau acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi executate de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în anul 2019.

Proiect: iniţiator primar

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali prevăzut în Statul de Funcţii al Direcției de Asistenţă Socială pe anul 2019.

Proiect: iniţiator primar

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului activităţilor socio-culturale pe anul 2019 al Centrului de zi pentru persoane vârstnice, Centrului de zi Petrești, Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și Centrului de zi pentru copii cu dizabilități din subordinea Direcției de Asistenţă Socială Sebeş.

Proiect: iniţiator primar

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de atribuire a unui număr de 6 autorizaţii taxi.

Facebook 

Acordă o notă articolului

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.