sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Joi, 30 martie 2017: Sedință publică ordinară a Consiliului Local a Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Joi, 30 martie 2017: Sedință publică ordinară a Consiliului Local a Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 27.03.2017 la ora 17:46

Prin dispoziție a primarului Dorin Gheorghe Nistor a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Sebeș în sedință publică ordinară penru ziua de joi, 30 martie 2017, cu începere de la ora 14.00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL nr. 19/2017 privind modificarea şi completarea HCL  310/2016 privind acceptarea donaţiei din partea S.C. STAR  TRANSMISSION S.R.L.  asupra unei  suprafeţe  de teren de 978 mp,înscrisă în CF nr. 79054,CF nr. 79056 şi CF nr. 79051.
 1. Proiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului  privat al Municipiului Sebeş a unor suprafeţe de teren înscrise în CF nr. 79056 – 173 mp, CF nr. 79054 – 774 mp, CF nr. 79051 – 31 mp, situată în intravilanul Municipiului Sebeş conform PUZ nr. 20/2013.
 1. Proiect de hotărâre privind retragerea  din administrarea Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş şi darea în  administrarea Serviciului  Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a imobilului „Cămin cultural Lancrăm”, situat în Lancrăm , str. Veche , nr. 11,înscris în CF nr. 75076 a loc. Lancrăm, nr.  top 399, aflat în domeniul public al Municipiului Sebeş cu nr. inv. 10867 şi a imobilului „Camin cultural Răhău”, situat în Răhău, str. Principală , înscris  în CF nr. 5314 a loc. Răhău , nr. top 584/1 şi 585/1, aflat în domeniul public al Municipiului Sebeş cu nr. inv. 10868. 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/2015 privind instituirea  taxei speciale pentru utilizatori beneficiari  de serviciile de salubritate care nu au încheiat contract  cu operatorul de salubritate pe raza Municipiului Sebeş şi a localităţilor aparţinătoare. 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 279/2016 privind nivelurile  pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul       fiscal 2017.
 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.
 1. Proiect de hotărâre privind privind completarea HCL nr. 333/2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 334/2016 privind introducerea în domeniul public al Municipiului Sebeş a obiectivului de investiţii „Staţie de epurare Sebeş „ situat în Lancrăm , str. Veche.
 1. Proiect de hotărâre privind   modificarea HCL 288/2016 privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş  a investiţiei „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Sebeş”.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Sebeş”.
 1. Proiect de hotărâre privind  retragerea din administrarea Şcolii Gimnaziale Petreşti a imobilului Sc. Gimnaziala Petresti – Valea Sebesului nr. 9, identificat prin CF 79500, nr. Cad 79500-C1, inscris in domeniul public al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 10910 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere pentru chiriaşul din blocul ANL 12A, ap.12 – cartier Valea Frumoasei.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii a Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului , cu privire la transformarea unor posturi vacante.
 1. Proiect de hotărâre privind  darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a unor imobile din cadrul mijlocului fix „Cladire Primarie Sediu”, situat in Sebes, str. Piata Primariei, nr. 1, aflat in domeniul public al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 10935.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetului general  centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2017,precum şi estimări 2018 – 2020.
 1. Informarea nr. 11421/20.02.2017 – raportul comisiei cu verificarea obligaţiilor asumate de  concesionar  şi a activităţii de administrare a Cimitirului Municipal Sebeş.

Acest articol a fost citit de 222 ori

Joi, 30 martie 2017: Sedință publică ordinară a Consiliului Local a Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
5 (100%) 1 vote

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Completează termenul lipsă * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.