sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Actualitate » Joi, 29 iunie 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Joi, 29 iunie 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 26.06.2017 la ora 21:56

Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a convocat Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş în şedinţă publică ordinară, pentru data de 29 iunie 2017, de  la ora 14.oo, în sala multimedia  a Colegiului  National  „Lucian Blaga” având următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:                                                    

 1. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al municipiului Sebeş a obiectivelor de investitii realizate de Scoala Gimnaziala Petrești.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea caracteristicilor imobilelor „ Alei şi spaţii verzi Valea Frumosei ” şi  „Teren Valea Frumoasei aferent Hidroconstrucţia” aflate în administrarea SPAP.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare  şi  Funcţionare  al Serviciului  Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş din subordinea  Consiliului Local Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie ,în vederea închirierii pe o perioadă de  un an a unui spaţiu de 1,00 mp,în vederea amplasării  unui automat  de băuturi calde, situat în clădirea Primăriei Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie ,în vederea închirierii pe o perioadă de  un an a unui spaţiu de 1,00 mp,în vederea amplasării  unui aparat  spirală (de sucuri , apă minerală, sandwich-uri napolitane, biscuiţi, croissant, etc.), situat în clădirea Primăriei Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 74/2016 privind vânzarea terenului înscris în CF nr. 70916 nr. Cad. 70916 – Sebeş, situat în Petreşti, str. Energiei , nr. 127, ce face obiectul Contractului de  concesiune cu  SC IPRODCOOP SRL  2368/15.04.1999.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  Contractului de închiriere imobil (locuinţă construită din fonduri A.N.L. ) nr. 43/15529/11.05.2012 prin încheierea unui act adiţional – titular EDU CONSTANTIN.

 Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea  de către Consiliul Local  al Municipiului Sebeş  a „PLANULUI de ORDINE  şi SIGURANŢĂ  PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI SEBEŞ PE ANUL 2017”.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii prin licitaţie  publică  deschisă , a unui teren în suprafaţă de 4 mp, aparţinând  domeniului  public al Municipiului  Sebeş , situat administrativ în Sebeş, str. Călăraşi, în dreptul imobilului cu nr. 84,pentru amplasare panou publicitar.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a trei loturi în suprafaţă de  31,71 mp,54,64 mp şi 54,11 mp aflate în imobilul proprietate  publică a Municipiului Sebeş din incinta  Centrului de Sănătate , situat administrativ în Sebeş, str. Mihai Viteazu nr. 28, având destinaţia   desfăşurării activităţii medicale  sau activităţii medicale conexe.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 18765 / 22.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „ Construire clădire Liceul tehnologic „- faza SF.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind        însuşirea rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii valorii de vânzare   pentru: Cladire Leul de Aur cu nr. de inventar 10870, Teren aferent Leul de Aur in suprafata de 955 mp, cu nr. de inventar 80132, conform Contractului de prestări servicii nr.               9/11698/21.03.2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea  rapoartelor de evaluare  în vederea stabilirii  valorii de piaţă :Teren intravilan, situat in administrativ in Sebes, str. Valea Frumoasei inscris in CF 84319 Sebes nr. cad. 84319 in suprafata de 771 mp si Teren intravilan situat administrativ in Petresti-Sebes, str. Valea Sebesului inscris in CF 79548 Sebes” conform Contractului de prestări servicii nr.      9/11698/21.03.2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor de organizare si desfasurare a licitatiei pentru  vânzarea, prin licitatie publica deschisa, a       imobilelor ,, Clădire şi teren aferent Leul de Aur” situate administrativ in Sebeş, str. Lucian Blaga, nr.8.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea  Primarului Municipiului Sebeş  prin arhitectul Şef să  elibereze acordul de săpătură  în vederea executării  de lucrări pe terenuri aparţinând domeniului  public  al Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind valorificarea resurselor regenerabile de energie solară prin amplasarea unor sisteme de iluminat solare la trecerile de pietoni コi la zonele de acces în sensurile giratorii din Municipiul Sebeş.

Proiect: iniţiator cons. Matei Nicolaie

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș”, cod proiect 106138.

Proiect: iniţiator Primar                           

 1. Proiect de hotărâre privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare   a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 2, ZONA 2 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  21324/15.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Modernizare Cartier Mircea cel Mare, Municipiul Sebeş” – faza DALI.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Temei de proiectare  21326/15.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Reabilitare strada Mircea cel Mare – tronson cuprins între str. Ion Creangă şi Cartier Mircea cel Mare, Municipiul Sebeş ” – faza DALI.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind        comasarea punctului 27       cu punctul 31 din anexa 1 al HCL nr. 3/2017 privind aprobarea       Calendarul de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017.

 Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea コi completarea       1 al HCL.nr.3/2017 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare    2099 /19.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii ,,Execuţie canalizare şi preluare apa pluvială pe segmentul de strada Dorin Pavel situat între intersecţia cu strada Teilor şi intersecţia cu strada Traian.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.2/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C.  TOTAL         NSA       R.L.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 1320/2017„PLAN URBANISTIC ZONAL  Construire  Locuinţe Colective „,Sebeş,-Drumul Sibiului , nr. FN,jud. Alba,BENEFICIAR Feneşer Gheorghe şi COMAT Alba SA.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Sebeş la constituirea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „MUNŢII ŞUREANU”.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Informarea nr. 18996 / 24.05.2017 – adresa d-nei Arion Mădălina, Petreşti, 1 Mai , nr.179, jud. Alba – solicită  atribuirea unei suprafeţe de teren  de 160 mp pentru desfăşurarea activităţii  profesionale în cadrul Spitalului Municipal Sebeş .
 2. Informarea nr. 20298/07.06.2017 – adresa d-nei Istrate Dorina ,preşedinte al Asociaţiei Teofilos şi administrator al grădiniţei Sfântul Nicolae din Sebeş , str. Crişan, nr. 37- solicită înregistrarea grădiniţei în Reţeaua Şcolară a Municipiului Sebeş,prin H.C.L. a Consiliului Local .
 3. Informarea nr. 21114/14.06.2017 – informarea Ocolului Silvic Sebeş R.A. privind situaţiile  solicitate de către domnul consilier Şerbănescu Radu Călin.

Joi, 29 iunie 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
5 (100%) 1 vote

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.