sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Joi, 28 septembrie 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Joi, 28 septembrie 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 26.09.2017 la ora 22:53

Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a convocat Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş în şedinţă publică ordinară, pentru data de 28 septembrie 2017, de  la ora 14.oo, în sala festivă  a Colegiului  National  „Lucian Blaga” având următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a mijlocului fix – „Teren neproductiv CAD 184″ în suprafaţă de 12.349 mp (format din două loturi lipite, respectiv: lotul în suprafaţă de 3.688 mp înscris în CF 80867 Sebeş şi lotul în suprafaţă de 8.661 mp înscris în CF 80868 Sebeş), înregistrat în domeniul privat al Municipiului Sebeş
Proiect: iniţiator Primar

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a imobilelor „Teren curţi construcţii Şirini CF 80599”, în suprafaţă de 6.232 mp, înregistrat în domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. de inventar 81334 .
Proiect: iniţiator Primar

3. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deşeurilor menajere în Municipiul Sebeş.
Proiect: iniţiator Primar

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea amenajării staţiei taxi cu trei locuri în refugiul de pe strada Horea , la intersecţia cu strada Dorin Pavel, Municipiul Sebeş.
Proiect: iniţiator Primar

5. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de consilier juridic gradul I din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Sebeş,pe care este încadrată D-na Rotaru Angela ,în post de Consilier juridic gradul IA.
Proiect: iniţiator Primar

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii”Extindere grădiniţă cu program prelungit Petreşti”.
Proiect: iniţiator Primar

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei PUZ si a RLU proiect nr. 11/2017 ”PLAN URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE LOCUINŢE CUPLATE, ÎNŞIRUITE ŞI COLECTIVE ÎN MUNICIPIUL SEBEŞ „, Sebeş,- Extravilan ,Topic”Câmpul Răhăului nr. FN,jud.Alba „.
Proiect: iniţiator Primar

8. Proiect de hotărâre privind certificarea suprafeţei de teren transmisă în folosinţa gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti înscrisă în CF nr. 84969 Sebeş, nr. Cadastral 84969, în suprafaţă de 3.115 mp.
Proiect: iniţiator Primar

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “ Construire creşă şi Grădiniţă cartier M. Kogălniceanu”
Proiect: iniţiator Primar

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şcoala Gimnazială Răhău” –faza PT, DE, DTAC, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor de execuţie a lucrărilor de intervenţii și execuţie a lucrărilor.
Proiect: iniţiator Primar

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Grădinița cu program prelungit nr. 7 Sebeș” Expertiza tehnică.
Proiect: iniţiator Primar

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Consiliile de Administraţie a Şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Sebeş.
Proiect: iniţiator Primar

13. Proiect de hotarare privind darea în administrarea Spitalului Municipal Sebeș a locuinței de serviciu, situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl. 2, sc. A, ap. 12, jud Alba, aflată în domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. Inv. 11015.
Proiect: iniţiator Primar

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor strazi – strada Sticlarilor (tronson 2), strada 8 Martie (tronson 2) si strada 8 Martie (tronson 3) – Municipiul Sebes.
Proiect: iniţiator Primar

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Puncte de aprindere iluminat public- Municipiul Sebeş”
Proiect: iniţiator Primar

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sebeş pentru anul şcolar 2017-2018.
Proiect: iniţiator Primar

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită din folosinţa d-nei Tulea (Luca) Irina – Ioana în favoarea d-lui Chiorean Nicolae – Alin asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF nr.76149 nr.cad.76149 Lancrăm- parcela nr.59.
Proiect: iniţiator Primar

18. Proiect de hotărăre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită din folosinţa d-nei Mihai (Stănescu) Ruxandra Arabela în favoarea d-lui Cîndea Daniel asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF nr.76126 nr.cad.76126 Lancrăm- parcela nr.42.
Proiect: iniţiator Primar

19. Proiect de hotărâre privind deplasarea uni delegaţii la Heidenheim – Germania.
Proiect: iniţiator Primar

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr.3436/12.09.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Reabilitare clădire Dispensarul nr. 2, str. M. Kogălniceanu, Municipiul Sebeș” – faza D.A.L.I.
Proiect: iniţiator Primar

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 3451/13.09.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Reabilitare clădire Centru de Sănătate – M. Viteazu nr. 28, Municipiul Sebeș” – faza D.A.L.I.
Proiect: iniţiator Primar

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Sebeş prin Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Asociaţia „Filantropia Ortodoxă”Alba Iulia.
Proiect: iniţiator Primar

23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2017 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural – educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017.
Proiect: iniţiator Primar

24. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Extindere RED străzile Arini, Râului, Salciei, Ghiocelului – localitatea Lancrăm, jud. Alba”.
Proiect: iniţiator Primar

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare în vederea stabilirii valorii de piaţă în vederea vânzării pentru imobil teren în suprafaţă de 222 mp, situat în Municipiul Sebeş,Petreşti, str. Energiei, nr. 127,înscris în CF 84712 Sebeş nr. cad.84712 -C1 şi imobil teren în suprafaţă de 1604 mp situat în Municipiul Sebeş,Petreşti , str. Energiei , nr. 127,înscris în CF 84713 Sebeş nr. cad.84713 conform Contractului de prestări servicii nr. 97/26843/17.08.2017.
Proiect: iniţiator Primar

26. Informarea nr. 27884/30.08.2017 – Raport semestrial cu privire la activitatea Ocolului Silvic Sebeş R.A. pentru semestrul I al anului 2017.

27. Informarea nr. 26/04.09.2017 – Obiecţiuni privind legalitatea H.C.L. nr. 219/2017- privind aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş.

28. Informarea nr. 28758/11.09.2017 – adresa domnului Dan Alexandru, Sebes , str. Mihail Kogalniceanu, nr. 44, jud. Alba .

Joi, 28 septembrie 2017: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
3 (60%) 2 vote[s]

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.