sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » De luni, 17 octombrie 2016, locuitorii municipiului Sebeș pot depune documentele necesare obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei

De luni, 17 octombrie 2016, locuitorii municipiului Sebeș pot depune documentele necesare obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Publicat în 14.10.2016 la ora 12:53

calorifer-receÎncepând de luni, 17 octombrie 2016, locuitorii Municipiului Sebeş vor putea depune documentele în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi conform Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri ale căror venituri nete lunare per membru de familie sunt cuprinse între 0 şi 615 lei, perioada de acordare a ajutoarelor fiind cuprinsă între 1 noiembrie 2016 şi 31 martie 2017.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Formularele de cerere şi declaraţia pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanţi de la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sebeş, din Aleea Lac, nr. 12, unde pot fi depuse până la data de 15 noiembrie 2016, iar ajutorul se acordă începând cu luna noiembrie 2016.

Programul de preluare a cererilor este:

 • de luni până joi, între orele 08:30 – 16:30;
 • vineri, între orele 08:30 – 14:00;

Actele necesare pentru obţinerea ajutorului de încălzire:

– cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială (formular tip, pus la dispoziţie de Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş);

– copie factură gaze naturale / energie electrică (după caz);
– copii ale actelor de identitate ale membrilor  familiei cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicita ajutorul (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copii sub 14 ani);
– alte acte doveditoare privind componenţa familiei: copie certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, hotărâre de încredinţare minori, certificat de deces, etc.;
– acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul (proprietar: copie contract de vânzare-cumpărare, chiriaş: contract de închiriere, împuternicit: împuternicire de la proprietar, contract de comodat, alte acte după caz);

– acte privind veniturile nete lunare realizate  în luna anterioara depunerii cererii (adeverinţă de salariu net cu specificaţia acordării / neacordării bonurilor valorice, inclusiv valoarea acestora, cupoane alocaţii, pensii, şomaj, indemnizaţii, etc);

– adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară Sebeş (situată în clădirea B.C.R. Sebeş), pentru toţi membrii majori;

– adeverinţă teren agricol şi număr animale înregistrate, eliberată de Registrul Agricol, Primăria Municipiului Sebeş, camera 24, pentru toţi membrii care fac parte din gospodărie;

– certificat fiscal şi copie Patrimoniu, eliberate de Primăria Municipiului Sebeş, camera 13;

– declaraţie notarială privind alte venituri realizate / nu se realizează venituri (pentru toți membrii majori), după caz;

– 1 dosar cu şină.

Menţionăm faptul că nu au dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei  familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererea şi în declaraţia pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale la domiciliul / reşedinţa beneficiarilor. Dacă în urma anchetei sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea menţionate în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este obligat să comunice în scris orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Elevii / studenţii care au reşedinţa şi studiază în altă localitate vor depune cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în localitatea unde au reşedinţa.

Notă importantă: Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş îşi rezervă dreptul de a înregistra cererea şi declaraţia pe propria răspundere numai în situaţia în care vor fi prezentate toate documentele solicitate.

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA  ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL,  ALOCAȚIEI  PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI, AJUTORULUI PENTRU ÎNCALZIREA LOCUINȚEI

Bunuri imobile:

 1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbana și 2.000 mp în zona rurală;

 Bunuri mobile*:

 1. Autoturism/ autoturisme și/sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosfera “Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

(*) Aflate în stare de funcționare

Depozite bancare:

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/ animale și/sau păsări 

 1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 Euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 Euro pentru familie.

 NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinței

Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş                                      
Primăria Municipiului Sebeş

De luni, 17 octombrie 2016, locuitorii municipiului Sebeș pot depune documentele necesare obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei
4 (80%) 2 votes

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.