sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Astăzi de la ora 14.00 are loc Ședința ordinară a lunii februarie a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Astăzi de la ora 14.00 are loc Ședința ordinară a lunii februarie a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 27.02.2019 la ora 12:37

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat în ședință ordinară pentru ziua de miercuri, 27 februarie 2019, de la ora 14,00, în Sala Festivă a Colegiului Național Lucian Blaga, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a unor mijloace fixe ca urmare a finalizării lucrărilor de reparații.
Proiect: iniţiator primar

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vărstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vărstnice Sebeș și/sau a susținătorilor legali ai acestora.
Proiect: iniţiator primar

3. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix ,, Punct termic Dorin Pavel 55,, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții,,Demolare imobil Punct Termic,, și radierea acestuia din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș.
Proiect: iniţiator primar

4. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix ,, Școala Gimnazială Petrești / Germana, str. 1 Mai, nr. 68,, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții,, Demolare clădire Școala Gimnazială Petrești – Secția Germană, str. 1 Mai, nr. 68, loc. Petrești,jud. Alba ,, și radierea acestuia din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș .
Proiect: iniţiator primar

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului teren “curți construcții” în suprafață de 5.168 mp, situat administrativ în extravilanul Municipiul Sebeș, identificat cu parte din poziția 469 din HG nr. 974/2002.
Proiect: iniţiator primar

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului teren “drum” în suprafață de 17.677 mp, situat administrativ în extravilanul Municipiul Sebeș, identificat cu parte din poziția 469 din HG nr. 974/2002.
Proiect: iniţiator primar

7. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sebeş.
Proiect: iniţiator primar

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a finalizarii si efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Retea apa – Rahau – Alimentare apa potabila Rahau, Mun. Sebes – jud. Alba”.
Proiect: iniţiator primar

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Concesiune nr. 113/20686/09.07.2009 având ca obiect concesionarea directă a unui teren în suprafață de 4 mp,în Cartier Valea Frumoasei în extinderea ap. 2, bl. 6, sc. A, unde există realizate scări de acces.
Proiect: iniţiator primar

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 143/2018 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a finalizarii si efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Reabilitare bransamente str. Spitalului, mun. Sebes – jud. Alba” si HCL nr. 137/2018 privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebes, ca urmare a finalizarii si efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Reabilitare tronson retea canalizare str. Stefan cel Mare, Mun. Sebes – jud. Alba.
Proiect: iniţiator primar

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.19/31.03.2006, pentru chiriaşul Bota Alexandru, din blocul ANL 12, sc. A, ap.12- cartier Valea Frumoasei.
Proiect: iniţiator primar

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
Proiect: iniţiator primar

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„ Sistematizarea parțială a cartierelor : Valea Frumoasei, Aleea Parc și Aleea Lac, prin amenajarea de parcări in zonele ocupate de garaje, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 1532/2018.
Proiect: iniţiator primar

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi : Oituz, Doinei, Moților, Cloșca – tronson cuprins între strada Horea și trecerea de nivel cu calea ferată 211 Sebeș-Petrești de la km 1+347, Alunului”- proiect nr. 19/2018.
Proiect: iniţiator primar

15. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.
Proiect: iniţiator primar

16. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Sebeş doamnei BEYER ȘTEFANA RUXANDRA
Proiect: iniţiator primar

17. Proiect de hotărâre aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
Proiect: iniţiator primar

18. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 98/2018 privind acordul Consiliului Local Sebes pentru efectuarea lucrarilor de amenajare trotuar si pista de biciclete pe strada Augustin Bena din Municipiul Sebes.
Proiect: iniţiator primar

19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Sebeș cu imobilele înscrise în CF 71253 Sebeș preluate de la NICHI ARDEAL CONSTRUCT S.R.L. și darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş .
Proiect: iniţiator primar

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind dezvoltarea zonei de pe strada Alunului, municipiul Sebes, prin edificarea unor locuinte sociale colective si a unui centru de asigurare pentru servicii medicale, sociale si educationale catre populatie.
Proiect: iniţiator primar

21. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică deschisă a unor terenuri – pajiști permanente, cu destinația pășunat pentru speciile bovine,ovine,caprine și ecvidee.
Proiect: iniţiator primar

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.