sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Astăzi, 28 decembrie 2017, are loc la Sebeș ultima Ședință de Consiliu Local din acest an. Vezi ce proiecte se află pe ordinea de zi

Astăzi, 28 decembrie 2017, are loc la Sebeș ultima Ședință de Consiliu Local din acest an. Vezi ce proiecte se află pe ordinea de zi

Publicat în 28.12.2017 la ora 9:20

Consilierii locali din Sebeș se întrunesc astăzi,  28 decembrie 2017, de la ora 14.00, la sala festivă a Colegiului Național ”Lucian Blaga”, în ultima ședință ordinară din acest an.

Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate la repartizarea locuinţelor  pentru tineri,destinate  închirierii, construite din fondurile  N.L.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de închiriere nr. 107/27.11.2004 având ca obiect închirierea unei locuințe ANL situată administrativ în Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl.12, sc.B, ap.12.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de închiriere nr. 97/24.12.2003 având ca obiect închirierea unei locuințe ANL situată administrativ în Sebeș, str. Lucian Blaga , bl.53, sc.C, ap.6.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a apartamentului construit din fonduri  ANL situat administrativ în Sebeș,Cartierul  Valea Frumoasei, bl.12, sc.B, ap.12.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui lot în suprafaţă de 95,4 mp, aflat în imobilul proprietate privată a Municipiului Sebeş din incinta Dispensarului Medical, situat administrativ în Sebeş, str. M Kogălniceanu, nr. 128, având destinaţia desfăşurării activităţii medicale sau activităţii medicale conexe.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care acestea se pot institui.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 222/2017 privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeș a unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a spaţiilor de joacă din Municipiul Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a locuinţei de serviciu, situată administrativ în Municipiul Sebeş, str. Valea Frumoasei, bl. 2, sc.A, ap. 12, jud. Alba, aflată în domeniul privat al Municipiuluzi Sebeş cu  inv.11015.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de parcelare a imobilului situat administrativ în Sebeș-Petreș Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 51 și str. Molidului, nr. 16, înscris în CF nr. 80024 Sebeș, nr. top.2684/2/2/1/1.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, tarife si alte taxe asimilate acestora, amenzile aplicabile in anul fiscal 2018, procedura pentru acordarea scutirii pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performantei energetice si regulamentul privind supraimpozitarea clădirilor si terenurilor neîngrijite, situate in intravilan.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Devizului general al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere clădire Primăria Municipiului Sebeş „.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani ce se vor acorda voluntarilor  din Serviciul  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş, pentru timpul efectiv de lucru .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea contractului de stabilire a modului de utilizare a bunurilor achiziţionate  de către Municipiul Sebeş în cadrul proiectului „Sprijin  pregătitor pentru elaborarea  Strategiei  de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeş „, cod proiect 106138.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent  construcţiilor  proprietate personală.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice  faza SF  a indicatorilor tehnico – economici pentru  obiectivul  de investiţii „Modernizarea sistemului actual de avertizare şi alarmare a populaţiei „.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărare privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș și aprobarea  demolării mijlocului  fix” Școala Gimnazială Petrești/Germană, str.1 Mai , nr. 68”.avand numărul de inventor 10909.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Sebeș, începand cu anul 2018.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea 1 lit.b) din Hotărarea  Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 89/2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Sebeș, Județul Alba.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului  Pentru Persoane Vărstnice Sebeș.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea structurii organizatorice  Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul  contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeş, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sebeş, a instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  al Municipiului Sebeş începând cu 01.01.2018.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp clădire A inclusiv reamenajări exterioare, din strada Lucian Blaga, nr.76” – proiect nr. 35/2016

Proiect: iniţiator Primar

 1. Informarea nr. 37427/04.12.2017-adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Alba.
 2. Informarea nr. 38326/07.12.2017 – adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba .

Facebook 

Astăzi, 28 decembrie 2017, are loc la Sebeș ultima Ședință de Consiliu Local din acest an. Vezi ce proiecte se află pe ordinea de zi
4 (80%) 1 vote[s]

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.