sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » PRIMĂRIA SEBEŞ: FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DE 800.000 DE EURO ATRASE ÎN ULTIMA LUNĂ ŞI TREI PROIECTE ÎN PREGĂTIRE

PRIMĂRIA SEBEŞ: FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DE 800.000 DE EURO ATRASE ÎN ULTIMA LUNĂ ŞI TREI PROIECTE ÎN PREGĂTIRE

Publicat în 03.11.2016 la ora 14:00

primaria-sebes-aug-2016În cursul lunii octombrie 2016, unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeş a atras finanţări nerambursabile în valoare de circa 800.000 de euro, care se vor fructifica în două proiecte de interes comunitar: un proiect de infrastructură educaţională şi un proiect de investiţii în dotări cu aparatură medicală.

Primul obiectiv de investiţii menţionat vizează reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale din Răhău şi a fost finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Subprogramul ”Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”, valoarea finanţării nerambursabile fiind de 2.354.517 lei. Proiectul prin care se va moderniza şcoala şi grădiniţa din Răhău prevede: amenajarea a 9 săli de clasă pentru desfăşurarea învăţământului din ciclul primar şi gimnazial pentru un număr de 150 de elevi, crearea spaţiului necesar învăţământului preşcolar pentru un număr de 25 de copii, modernizarea spaţiilor necesare desfăşurării tuturor activităţilor din procesul de învăţământ în bune condiţii, amenajarea grupurilor sanitare, realizarea sistemului de încălzire centralizat, amenajarea curţii şi terenului aferent şcolii, precum şi realizarea unei săli de sport. A doua finanţare nerambursabilă se referă la alocarea prin transfer de la Ministerul Sănătăţii, către Municipiul Sebeş, a sumei destinate Spitalului Municipal Sebeş, pentru aparatură şi echipamente medicale – computer tomograf (achiziţionat anterior din surse de la bugetul local). Primarul municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor, şi directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Alba, domnul Dumitru Alexandru Sinea, au semnat un contract în valoare de 1.224.000 de lei, care au intrat în vistieria municipalităţii cu destinaţia sănătate publică.

• TREI NOI PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, LA INIŢIATIVA PRIMARULUI

La iniţiativa primarului municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor, se află în pregătire încă trei cereri de finanţare, care vor fi depuse, în cursul lunii noiembrie, la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, după cum urmează: lUn proiect care are ca obiectiv combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale de la nivelul comunităţilor marginalizate din Sebeş, prin stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală şi formarea unui parteneriat local în scopul implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). Proiectul va fi depus în cadrul „Sprijinului pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 de locuitori” – apelul de proiecte în cadrul Axei prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei discriminări, Prioritatea de investiţii 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii, Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii romă, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000 de euro. Prin proiect vor fi finanţate următoarele activităţi: constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) în conformitate cu cerinţele Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunităţii pentru perioada 2014-2020; elaborarea studiului de referinţă în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate şi a delimitării teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală, precum şi a analizei comunităţii marginalizate din teritoriu; mobilizarea, facilitarea şi consultarea comunităţii/comunităţilor urbane marginalizate vizate de SDL; animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL; elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală. lUn alt proiect va fi depus în cadrul Programului ”Şcoală pentru toţi” – Axa Prioritară 6 ”Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10 (i) ”Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”. În cadrul acestui proiect, Municipiul Sebeş va avea calitatea de partener, iar unităţile şcolare colaboratoare din care provin membrii grupului ţintă sunt Liceul cu Program Sportiv ”Florin Fleşeriu” şi Liceul Tehnologic Sebeş. Intervenţiile sprijinite prin acest proiect pun în centrul lor copiii şi nevoile lor, stabilind direcţii de acţiune a căror menire va fi înlăturarea obstacolelor care îi împiedică să meargă la şcoală (servicii destinate copilului şi familiei), precum şi transformarea mediului şcolar într-unul prietenos şi de calitate, capabil să atragă şi să menţină copiii în procesul educaţional (servicii destinate şcolii şi cadrelor didactice). Printre obiectivele proiectului se află reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţi­nând minorităţii rome şi comunităţile dezavantajate socio-economic, precum şi îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusive. lCel de-al treilea proiect va fi depus în cadrul Programului România Start-Up Plus, Cod apel: POCU/82/3/7/ Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Municipiul Sebeş va avea calitatea de partener. Proiectul vizează cursuri de competenţe antreprenoriale şi deschiderea de noi mici afaceri în municipiul Sebeş cu ajutor nerambursabil din fonduri europene de maximum 40.000 de euro/afacere, consultanţă şi monitorizare pe parcursul derulării activităţii start-up-urilor. Grupul ţintă al proiectului va fi format din persoane fizice (de ex. şomeri, persoane inactive precum şi persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă). Etapele de implementare a proiectului vor fi: etapa I – Formare antreprenorială pentru persoanele care intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă; etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSE; etapa a III-a – Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate. Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare, Primăria municipiului Sebeş

Facebook 

PRIMĂRIA SEBEŞ: FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DE 800.000 DE EURO ATRASE ÎN ULTIMA LUNĂ ŞI TREI PROIECTE ÎN PREGĂTIRE
Acordă o notă articolului

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.