sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Majorarea bugetului cu 763.000 de lei, prelungirea contractelor chiriașilor ANL, pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sebeș

Majorarea bugetului cu 763.000 de lei, prelungirea contractelor chiriașilor ANL, pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sebeș

Publicat în 23.11.2012 la ora 14:54

Consilierii locali ai municipiului Sebeș vor supune votului adoptarea a 20 de proiecte de hotărâre privind probleme administrative de interes public. Se va stabili cuantumul taxelor și impozitelor locale aferente anului 2013, se va numi un nou consilier local în persoana lui Dorin Albu, se va majora bugetul local cu suma de 763.000 de lei, se va supune votului prelungirea contractelor chiriașilor ANL, șamd.

Vezi mai jos proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi:

Ședinţa publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeş în data de 29 noiembrie 2012, ora 16.00, sala “Radu Stanca Primăria Sebeş , are următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier local a d-lui Mihălţan Cornel, şi numirea în funcţia de consilier local a d-lui Albu Dorin
  2. Proiect de hotărâre de modificare a HCL 273 / 2012 privind repartizarea sumelor alocate cultelor religioase în bugetul pe anul 2012.
  3. Proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului Municipiului Sebeş cu suma de 763,00 mii lei, efectuarea unor virări de credite bugetare între capitole bugetare , majorarea fondului de rezervă bugetară precum şi utilizarea unor sume de la fondul de rezervă bugetară.
  4. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2013.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD- cartier Lucian Blaga.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie,, Modernizare străzi: Crişan şi Şurianu, Petreşti, Municipiul Sebeş”
  7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL 287/2012şi 288/2012 privind acordarea unor drepturi de folosinţă.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material lemnos Liceului cu Program Sportiv Sebeş.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material lemnos pentru Şcoala Gimnazială nr.2 Sebeş, necesară încălzirii localului Şcblii Gimnaziale Răhău şi respectiv Grădiniţei cu program normal Răhău.

   10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii,, Protocol privind implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor din fluxul menajer în Municipiul Sebeş” între Municipiul Sebeş, SC ECO-ROM AMBALAJE şi SC GRENDAYS SRL, punct de lucru Sebeş.

      11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferul dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Lancrăm, din folosinţa d-lui Crăciun Marius Marcel în folosinţa d-lui Maxin Mircea Dan.

     12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada Uliţa de Jos, Lancrăm, Municipiul Sebeş – faza SF”

    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 73 pomi de Crăciun din fondul forestier aflat în proprietatea publică a Municipiului Sebeş şi în administrarea Ocolului Silvic Sebeş RA.

   14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 49/18150/23.06.2010 locatar S.C. MACONTEX S.R.L..

     15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Sebeş, scoaterea din funcţiune si aprobarea demolării mijlocului fix Statie de epurare Lancram, nr. inv. 10523.

   16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD „Reamenajare spaţiu public al pieţii Libertăţii (Piaţa Mică) în centrul istoric al Municipiului Sebeş.

     17. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate „Exploatare agregate – groapa de împrumut – Ruzga 2, Municipiul Sebeş , judeţul Alba „

      18. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate „Modificare PUZ nr. 11/2007 aprobat prin HCL 124/2008, în zonă industrială pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în certificatul constatator COD CAEN : 3811 – Colectare deşeuri nepericuloase ;3812 -Colectare deşeuri periculoase ;3831 – Demontarea (dezasamblarea ) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;3832 — Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;4520 — întreţinerea şi repararea autovehiculelor ;4532 — comerţul cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule , 4677- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor ;5221- Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre şi extindere zona studiată pentru construire locuinţe individuale „ – Sebeş , str. Mircea cel Mare , nr. 132B.

     19. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 229/2012 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sebeş , între orele 22 şi orele 5.

          20. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al HCL nr. 283/2012 şi a art.l, pct.l din HCL nr. 228/2012.

      21. Informarea nr.39353/06.11.2012- Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

      22. Informarea nr.386501.11.2012- delegaţia reprezentanţilor Municipiului Sebeş în oraşul Străşeni – republica Moldova.

    23. Informarea nr. 38004/23.11.2012- referitor la activitatea Cuteanu Avram Mircea întreprindere Individuală – administrator al Cimitirului Municipal Sebeş.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.