sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Mâine, 26 iunie 2018: Ședintă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Mâine, 26 iunie 2018: Ședintă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 25.06.2018 la ora 20:18

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat în ședință ordinară pentru ziua de mâine, 26 iunie 2018, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiții ,,Ansamblu luminos ornamental,,.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi: Abatorului și Spicului, Municipiul Sebeș”.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi: Abatorului și Spicului, Municipiul Sebeș”.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privitor la cumpărarea  imobilului situat administrativ in Sebes, str.  Lucian Blaga, nr. 24, ap. 6, inscris in CF 71495-C1-U1 Sebes (provenita din CF 10465), nr. Top 1645/VI, imobil monument istoric conform Listei Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555 cod AB-II-m-B-00344.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru servicii de cercetare arheologică pentru terți

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității Regulamentului de organizare și utilizare a spațiilor de joacă din Municipiul Sebeș, aprobat prin H.C.L. nr. 333/2017, și aprobarea noului Regulament de organizare și utilizare a spațiilor de joacă din Municipiul Sebeș.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită  asupra terenului situat în Lancrăm , str. Salciei nr. 42, înscris în CF 76095 – ,  din folosinţa d-lui Greapcă Dan Radu în folosința d-nei Căprariu Emanuela- Eleonora.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită  asupra terenului situat în Lancrăm ,  Arini nr.25, înscris în CF 77449 – nr.top 3273/9,  din folosinţa d-nei Ploscă Lidia-Adina în folosința d-nei Stoica Camelia.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  contractului  de închiriere nr. 95/24756/22.07.2011,pentru chiriașul  Stanciu Maria – Ionela , din blocul ANL 53,sc C, ap.9, cartier Lucian Blaga .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  contractului  de închiriere nr. 95/28754/06.08.2013,pentru chiriașul  Morariu Claudiu – Ioan  , din blocul ANL 53,sc D, ap.12, cartier Lucian Blaga.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Sebeș .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea  anexi 1 la H.C.L.  număr 5/2018 privind  aprobarea  calendarului de activități  cultural – educative ce se vor desfășura în cursul anului 2018, cu încă 1 punct.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  anexi 1 la H.C.L.  număr 5/2018 privind  aprobarea  calendarului de activități  cultural – educative ce se vor desfășura în cursul anului 2018.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea  anexei 1 la H.C.L.  număr 5/2018 privind  aprobarea  calendarului de activități  cultural – educative ce se vor desfășura în cursul anului 2018, cu încă 1 punct( ,,Reluarea  activității editoriale a ziarului Sebeșul ,,).

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție a Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeș pe anul 2017, precum și a Situațiilor  financiare ale Municipiului Sebeș la data de 31.12.2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeș.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: intravilanul Municipiului Sebeș, strada Mihail Kogălniceanu, jud. Alba.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,, Cetățean de Onoare ,, al Municipiului Sebeș domnului IVINIȘ GHEORGHE IOAN.

Proiect: iniţiator Consilier local, Itu Simona

 1. Proiect de hotărâre privind darea  în administrarea Serviciului Public  de Administrarea Patrimoniului  Sebeș  a locuinței , situată  administrativ în Municipiul Sebeș , str. Mihail Kogălniceanu  110, ap.17, jud. Alba,aflată în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș cu nr. inv. 10293.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației  domnului Mauksch Friedrich a bustului Carl Filtsch și amplasarea acestuia în zona centrală a Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind    propunerea de atribuire teren aferent  construcțiilor  proprietate personalã.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 59-16/2017 „Exploatarea Nisipului și Pietrișului din Perimetrul Câmpu Mare ”înscris în C.F.: 79240 Nr. Cad: 79240, în suprafață de  20.100 mp, Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba , beneficiar: S.C.  Florea Grup  S.R.L .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 59-16/2017 „Exploatarea Nisipului și Pietrișului din Perimetrul Câmpu Mare ” înscrise în CF nr. 77575, Lancrăm, nr.  Cad: 77575 și CF nr. 77451, în suprafață de  40.300 mp,  Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba , beneficiar: S.C.  Florea Grup  S.R.L.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației  U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 59-16/2017 „Exploatarea Nisipului și Pietrișului din Perimetrul Câmpu Mare ” înscrisă în CF nr. 79240, Lancrăm, nr.  Cad: 79240, în suprafață de  23.400 mp, Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba , beneficiar: S.C.  Florea Grup  S.R.L.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Școlii Gimnaziale,, Mihail Kogălniceanu ,, a mijlocului fix ,, Grădinița nr. 8 Sebeș ,, nr. inventar  10886 și darea în administrare către    Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a locuinței , situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu bl.74, ap.22, jud Alba,  aflată în inventarul domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. inv. 10270 .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului terenului din proprietatea Municipiului Sebeş in suprafaţă de 771 mp situat administrativ in Sebeş, Cartier Valea Frumoasei, zona  sediului  Sucursalei Sebeş S.C.  Hidroconstrucţia S.A., inscris in CF 84319 Sebes nr. cad. 84319 cu Teren intravilan situat administrativ in Petresti-Sebes, str. Valea Sebesului inscris in CF 79548 Sebes proprietatea SC HIDROCONSTRUCTIA SA.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și republicarea  Regulamentului  de Organizare și Funcționare  al Serviciului Voluntar  pentru Situații  de Urgență  Sebeș din subordinea  Consiliului Local Sebeș .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor ,,Zilele Cetății Medievale,,  ce se vor desfășura în perioada 30.06.2018 – 01.07.2018.

Proiect: iniţiator Primar

   31. Informarea nr. 52063/07.06.2018 – Raport asupra gestionării bunurilor.

32. Informarea nr. 53027/12.06.2018 – Raport privind agenda externă a Primarului Municipiului Sebeș, în luna iunie 2018.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.