sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Joi, 29 august, şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi ordinea de zi

Joi, 29 august, şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi ordinea de zi

Publicat în 27.08.2013 la ora 19:55

Consilierii locali ai municipiului Sebeş se întâlnesc în şedinţă ordinară joi, 29 august 2013, de la ora 14.00, în Sala 17 a Primăriei Sebeş. În dezbatere se află 21 de proiecte printre care retragerea dreptului de administrare a unui spaţiu de către Spitalului Municipal Sebeş, aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş şi aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2013.

sedinta-consiliu-local-sebesOrdinea de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor virări de credite bugetare între capitole şi introducerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013, cu finanţare de la bugetul local, a unui nou obiectiv.

2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 171/2013 şi aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş, pentru timpul efectiv de lucru.

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Sebeş asupra imobilului “spaţiu comercial – strada Călăraşi, nr, 4A”, nr. Inv. 10211.

4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 8025/4.04.2002 de pe titularul Dura Gheorghe în beneficiul fiicelor Dura Nicoleta Maria şi Dura Alexandra Camelia

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr 8068/4.04.2002, locatar Malcoci Ioan Todor, în benficiul dlui Bradea Victor.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă de către Şcoala Gimnazială Petreşti a unei încăperi în suprafaţă de 15.75 mp din incinta şcolii pentru comercializarea de produse alimentare.

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului situat în extravilanul localităţii Sebeş – Lancrăm, înscris în CF 78862, arabil, în suprafaţă de 200 mp.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Lancrăm din folosinţa dnei Klett Georgeta în folosinţa dlui Stănuş Daniel.

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea, prin chirie, a apartamentelor nr. 4 şi 13, Scara C din bloc nr. 53 cartier L. Blaga, Sebeş – locuinţe construite din fonduri ANL.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului unor parcele de teren situate în Lancrăm grevate de dreptul de folosinţă a dlui Furdui Ioan şi Mihoc.

11. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 44/2012 referitoare la înregistrarea în inventarul Municipiului Sebeş a unor imobile cu destinaţie forestieră pe baza proceselor verbale de punere în posesie.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezlipire în două loturi a imobilului teren cu nr. Topo 502, situat în intravilan Sebeş, strada Ştefan cel Mare.

13. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, strada Beiwerg, înscris în CF 77010, curţi construcţii, în suprafaţă de 182 mp.

14. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, strada Beiwerg, înscris în CF 77018, curţi construcţii, în suprafaţă de 182 mp.

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix “teren strada Traian, nr. 4B”, nr.inv. 81391.

16. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 7/2013, privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2013.

17. Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor sume în cadrul Listei obiectivelor de investiţii a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013.

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acti adiţional la contractul de concesiune nr. 1796/2002 privind administrarea Cimitirului Municipal Sebeş.

19. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 5801/1.05.2000 de pe titularul David Samoilă către moştenitoarele David Maria, David Puşa Cristina şi Oniche Simona Cosmina.

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fic “teren Răhău”, nr. inv. 81394.

21. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a trei loturi de teren, donaţie SC Kaufland România.

Joi, 29 august, şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi ordinea de zi
Acordă o notă articolului

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.