sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Ieri, 15 noiembrie 2019, Consiliul Local al municipiului Sebeș a fost convocat în sedință publică extraordinară

Ieri, 15 noiembrie 2019, Consiliul Local al municipiului Sebeș a fost convocat în sedință publică extraordinară

Publicat în 15.11.2019 la ora 11:10

Ieri, 15 noiembrie 2019, de la ora 16.30, în sala de ședințe situată la sediul Primăriei Municipiului Sebeş din Parcul Arini nr. 1, a avut loc ședinţa publică, extraordinară, cu convocare de îndată, având următoarea ordine de zi:   

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, precum și a modelului contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie .

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș către Municipiul Sebeș – domeniul privat.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de 5(cinci) contracte de concesiune – cabinet medical, situate în clădirea Centrului de sănătate din Sebeș, str. M. Viteazu, nr. 28, care expiră la data de 30.11.2019.

 Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de 4(patru) contracte de concesiune – cabinet medical, situate în clădirea Dispensarului medical – Petrești, str. 1 Mai, nr. 23, care expiră la data de 30.11.2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre  avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune – cabinet medical nr. 119/30.11.2004 situat în Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr.128.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplinăș și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

6.Proiect de hotărâre privind cesionarea Contractului de concesiune – cabinet medical nr. 127/30.11.2004 situat în Sebeș, Mihai Viteazu, nr. 28, concesionar dr. Nistor Maria în favoarea dr. Munțiu Gheorghe Dănuț.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 393/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru Secretar Municipiu, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sebeș, a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din sectoarele cadastrale 6, 16, 17, 18, 19, 30, 31 aflate în proprietatea Municipiului Sebeș – domeniul public, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare, de licitație și a prețurilor de pornire pentru licitație producția anului 2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism și Comisiei de studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe.

10.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, în vederea efectuării de lucrări de reparații, a mijlocului fix ,,Magazie zidărienr. inventar 11048.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unui număr de 5(cinci) contracte de închiriere/concesiune (cabinete medicale) situate în Dispensarul medical Sebeș, str. M. KOGĂLNICEANU, nr. 128.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.