sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Politică » (P) Alegeri Locale 2016 – La Pianu, dezvoltarea înseamnă accesarea de proiecte cu fonduri nerambursabile

(P) Alegeri Locale 2016 – La Pianu, dezvoltarea înseamnă accesarea de proiecte cu fonduri nerambursabile

Publicat în 21.05.2016 la ora 8:00

petruseDragi prieteni, Mandatele de primar pe care mi le-aţi încredinţat m-au onorat şi m-au obligat să veghez la bunăstarea dumneavoastră şi la dezvoltarea permanentă a comunităţii.

Împreună am realizat obiectivele cuprinse în platformele mele electorale. Vă mulţumesc pentru modul în care aţi înţeles să vă îndepliniţi obligaţiile cetăţeneşti şi pentru sprijinul constant pe care mi l-aţi acordat. În contextul actual, experienţa în administraţie are o importanţă crucială. Ştiu că nu trebuie să ne împovărăm cu taxe şi impozite, iar ca administrator al banilor publici trebuie să identific şi alte surse de finanţare pentru dezvoltare. Am reuşit să atragem toate tipurile de proiecte cu finanţare nerambursabilă care au fost disponibile de când m-aţi ales primar, iar dintre realizările noastre importante vă amintesc:

• REŢEA DE APĂ prin PNDR: ADUCŢIUNE APĂ 6117 metri liniari (ML)– Pianu de Jos; DISTRIBUŢIE 4480 ML Pianu de Jos; REZERVOR 200 mc Pianu de Jos; STAŢII POMPARE 2 buc.

• CANALIZARE prin PNDR: CANALIZARE 4324 ML; STAŢIE EPURARE CAPACITATE 150 mc / zi;

• REŢEA APĂ ETAPA II prin PNDR: VALOARE : 761.575, 71 lei; DISTRIBUŢIE 2460 ML; CANALIZARE 2352 ML; STAŢII POMPARE 1 buc.

• REŢEA APĂ STRADA PRINCIPALĂ prin PNDR: 3133 ML, distribuţie;

• REŢEA CANALIZARE STRADA PRINCIPALĂ prin OUG 28: 3150 ML;

• REŢEA ADUCŢIUNE ŞI ÎNMAGAZINARE APĂ PIANU DE SUS prin ADI: 3672 ML; REZERVOR APĂ 200 mc;

• REŢEA APĂ STR. DUPĂ GRĂDINI prin ADI: 1720 ML;

• REŢEA APĂ GRUIEŢE: 3143 ML;

• REŢEA ADUCŢIUNE ŞI ÎNMAGAZINARE APĂ PURCĂREŢI din surse extrabugetare: VALOARE 346.851,11 lei fără TVA; ADUCŢIUNE 4695 ML;

• REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ SAT PURCĂREŢI: VALOARE 663.026 lei; DISTRIBUŢIE 8413 ML;

• CENTRU DE ZI STRUNGARI prin PNDR, VALOARE 527.506, 03 lei fără TVA;

• CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ prin PNDR, VALOARE 418.274,63 lei;

• MODERNIZARE STRĂZI prin PNDR: Pianu de Sus 5.275 m, Pianu de Jos 2.917 m;

• COMUNA PIANU DRUM PURCĂREŢI 8.192 m TOTAL prin LEADER: ASFALT 4700 ML; PIETRUIT 1800 ML;

• DRUMURI FORESTIERE prin PNDR: VALOARE 5.757.096, 54 lei; VL. LEI 4000 ML asfalt; VL. HOTARULUI 3092, 82 ML balast; VL. HOTARULUI II 949,82 ML balast; MĂCUI I – 2112,39 ML balast; MĂCUI II – 760,43 ML balast; TOTAL 10.914.93 ML;

• DRUM FORESTIER VL. RECEA prin LEADER: VALOARE 343.160, 25 lei fără TVA; PIETRUIT 2547,42 ML (prin GAL);

• ACHIZIŢIONARE BULDOEXCAVATOR prin LEADER: VALOARE 70.000 euro;

• DRUM COMUNAL 170 STRUNGARI-TONEA prin LEADER: VALOARE 296.658, 70 lei fără TVA; ASFALT 970 ML;

• REGULARIZARE VALEA DE SEBIŞ prin Bugetul local;

• MODERNIZAREA ŞCOLILOR ŞI CĂMINELOR CULTURALE ŞI DOTAREA CU MOBILIER ŞI INSTALAŢII DE SONORIZARE A ACESTORA prin Bugetul local;

• STÂNĂ ECOLOGICĂ ÎN MARGINI prin PARTENERIAT ALEA;

• REGULARIZARE A RÂULUI PIANU prin Program Guvernamental;

• SALĂ SPORT prin CNI;

• BIBLIONET;

• ACHIZIŢIONARE ÎN STRUNGARI TEREN PENTRU PARCARE CĂMIN CULTURAL ŞI EXTINDERE CURTEA ŞCOLII;

• TÂRG DE ANIMALE ŞI MĂRFURI;

• STĂVILAR IAZ PE STRADA CLOŞCA;

• SPRIJIN FINANCIAR PENTRU BISERICI;

• ADĂPOST TEMPORAR CASA DIN MUNTE: VALOARE 16.815,00 USD prin FRDS;

• COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE: VALOARE 166.460,07 RON prin MMSSF;

• COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PIANU: VALOARE 276.331,52 RON prin MDP;

• 5 ADĂPOSTURI TEMPORARE ÎN STRUNGARI: VALOARE TOTALĂ 77.241,22 RON prin MMSSF;

• ÎNFIINŢARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII, SATUL STRUNGARI: VALOARE 11.065.541,00 lei prin FRDS;

• REŢEA DE CENTRE RURALE DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RESURSELOR UMANE prin POSDRU;

• COMPLEX DE SERVICII INTEGRATE PIANU: VALOARE 1.943. 431,60 lei prin FRDS.

Sunt şi multe alte realizări, pe care le cunoaşteţi, pentru că sunt rezultatul eforturilor depuse cu sprijinul dumneavoastră. Fie ca bunul Dumnezeu să ne lumineze calea şi să ne ajute în tot ceea ce întreprindem pentru binele semenilor noştri, pentru bunăstarea comunei. Veniţi lângă mine, umăr lângă umăr, inimă lângă inimă, vot lângă vot, să continuăm pentru binele comunei.

MARIN IOAN PETRUSE,
primarul dumneavoastră

PNL Alba – Publicitate electorală

Comentarii